طرح بنر لایه باز چهارشنبه شوری

چهارشنبه سوری یکی از جشن های ایرانی است که از غروب آخرین سه شنبه ماه اسفند، تا پس از نیمه شب تا آخرین چهارشنبه سال، برگزار می شود و با برافروختن آتش، به صورت جمعی در فضای باز برگزار می شود. شرکت پارس گرافیک در این خصوص بنر های چهارشنبه سوری طراحی شده توسط نیروهای مجرب را بر روی سایت پارس گرافیک قرار داده است. بنر چهارشنبه سوری در طرح ها و ابعاد مختلف، پارس گرافیک، بنر چهارشنبه سوری