طرح بنر روز صنعت و معدن

طرح بنر روز صنعت و معدن در ابعاد مختلف و با رزولوشن 72 در نرم افزار فتوشاپ اجرا شده است و کاملایه لایه باز است و قابل ویرایش میباشد . طرح بنر روز صنعت و معدن با مود رنگی CMYK طراحی شده است. ده تیر براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامگذاری شده است، این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه نقش بسزایی دارد. در طرح بنر روز صنعت و معدن از تصاویر بسیار با کیفیت و مرتبط با روز صنعت و معدن استفاده شده‌ است .