طرح بنر روز کارمند

کارمند به کسی می گویند که به ازای انجام کار فکری در ادارات حقوق دریافت می‌کند که به‌طور درازمدت اشتغال داشته باشد. کارمندان به دو بخش کارمندان دولتی و کارمندان خصوصی تقسیم می‌شوند. بنرهای روز کارمند به صورت لایه باز با طراحی تیم حرفه ای پارس گرافیک در سایت پارس گرافیک موجود است . بنرهای روز کارمند با پسوندpsdبا رزولیشن300یا 72در سایت پارس گرافیک موجود است. بنرهای روز کارمند در ابعاد مختلف عمودی و افقی درسایت پارس گرافیک موجود است که میتوانید در فتوشاپ ویرایش و استفاده کنید.